Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu 2005

Vedecké informácie: Academic Directories

Academic Directories (adresár akademických zdrojov) bol súčasťou projektu dištančného vzdelávania AllLearn , v ktorom boli zapojené tri špičkové univerzity: Oxford, Stanford a Yale. Adresár obsahoval 19 kategórií, ktoré profilovali niektoré vedné odbory a 12 000 zdrojov. V súčasnosti je projekt ukončený a informácie možno vyhľadávať prostredníctvom stránok jednotlivých univerzít: Oxford University: http://wwww.conted.ox.ac.uk/alllearn/ Stanford University: http://continuingstudies.stanford.edu/ Yale University: http://www.aya.yale.edu/learning/

Vedecké informácie: Academic Index

Academic Index je metaprieskumový stroj, ktorý vyhľadáva informácie v odborných a informačnými profesionálmi overených zdrojoch (napr. RDN , Internet Scout Project , Virtual Learning Resources Center ). Z úvodnej stránky si zvolte oblasť, ktorá vás zaujíma: periodiká, biografia, literatúra, veda a technológie, spoločenské vedy, história. Potom zadajte kľúčové slovo a vyberte si, či chcete vyhľadávať frázu alebo všetky slová. Výsledky sa zobrazujú podľa relevancie, v každom zázname je uvedená lokácia databázy nájdeného zdroja. Academic Index vytvára zoznam fráz (zhlukov), pomocou ktorých upresníte výsledky vyhľadávania. Spôsob zobrazovania záznamov, čas a hĺbka vyhľadávania sa nastavuje až z druhej obrazovky. To nie je jediný problém, ktorý sa ukazuje na úrovni navigácie. Ak vás výsledky neuspokojujú, kliknite na link na úvodnej stránke More reference tools , ktorý podporuje simultánny prieskum v štyroch vybraných nástrojoch na vyhľadávanie.

Inteligentní agenti: ProFusion

Dnes si na stránke ProFusion prečítate odkaz: The ProFusion.com search engine is down and will not be in operation any longer . We appreciate the support of the many loyal users of ProFusion over the many years of its operation. Thank you! -The Profusion Team Škoda! Pozrime sa na Profusion zblízka aspoň v retrospektíve: ProFusion vizualizoval proces vyhľadávania v databázach prieskumových strojov, predmetových adresárov a iných zdrojoch. ProFusion podporoval pokročilé vyhľadávanie a personalizáciu. Po vytvorení konta sa vám otvorili omnoho širšie možnosti: notifikácia o posledných aktualizáciách na vybraných stránkach, ukladanie výsledkov vyhľadávania, sledovanie zmien vo výsledkoch a notifikácia používateľa. Správy o nájdených modifikáciách boli zasielané elektronickou poštou do schránky používateľa. Agent vytváral model používateľa a tým umožňoval vyššiu kvalitu vyhľadávania. Okrem týchto "inteligentných" vymožeností umožňoval jednoduché a pokročilé vyhľadávanie pomoc

Inteligentní agenti: Strategic Finder

Technická špecifikácia: firma: Digimind licencia: shareware OS: Windows XP prehliadač: Internet Explorer 4.0 veľkosť: 2,1 MB Strategic Finder (SF) slúži na informačný prieskum v oblasti competitive intelligence. Agent manipuluje s najväčším počtom databáz a umožňuje prieskum v priestore neviditeľného webu. Na stránke SF je možné stiahnuť si pluginy rôznych informačných zdrojov. Okrem toho, že si „zapamätá“ vyhľadané výsledky, pracuje so slovníkom synoným. Používateľ si pomocou aplikácie vytvára vlastné kategórie a môže si naplánovať vyhľadávanie. Plánované vyhľadávanie vyžaduje definovanie času a miesta vyhľadávania. Ostatné procesy spojené s touto funkciou agent realizuje autonómne. Systém monitoruje zmeny na stránkach označených v zozname vyhľadávaných zdrojov. So zdrojmi ďalej agent pracuje tak, že z nich vytvára vysokokvalitné extrakty a označuje hľadané kľúčové slová na nájdenej stránke. Systémom vytvorený informačný produkt je neoceniteľnou pomôckou informačného profesionála. Po

Inteligentní agenti: Copernic

Technická špecifikácia: firma: Copernic Technologies licencia: shareware OS: Windows 2000, 95, 98, Me, NT, XP veľkosť: 7,5 MB Copernic je učiaci sa agent, ktorý využíva predošlé vstupy používateľa a autonómne generuje potrebné postupy. Jedným z najsilnejších nástrojov je schopnosť agenta realizovať informačnú analýzu. Výsledným produktom je okrem zoznamu najfrekventovanejších kľúčových slov v obsahu zdroja aj anotácia, ktorá vo väčšine prípadov zrozumiteľne reprezentuje obsah informačného zdroja. Navyše agent zosumarizuje obsah stránky a vygeneruje abstrakt. Ďalším sofistikovaným nástrojom je automatické zaraďovanie zdrojov do kategórií, ktoré sú dané vopred; je možné, aby si používateľ systému vytvoril aj vlastné kategórie (adresáre, podadresáre). Copernic monitoruje a indexuje najnovšie stránky (resp. zmeny na stránkach), ktoré sú relevantné pre používateľa. Z hľadiska potrieb informačného profesionála agent spĺňa všetky predpoklady pre prácu so zdrojmi webového prostredia. Nesmiern

Metaprieskumové stroje: Clusty

Clusty je nástroj, ktorý podporuje zhlukovanie a využíva technológiu Vivisimo. Používateľ si môže vybrať zobrazenie zhlukov podľa tém, zdrojov (databáz), URL. Pomocou + rozbalíte podkategórie zhlukov umiestené v ľavej lište. Web, noviny, obrázky, nákupy, wikipedia, blogy, zamestnanie a ešte viac... hlavné kategórie vyhľadávania sa dajú kustomizovať. Vyberte si ďalšie nástroje na vyhľadávanie a zdroje, budete k nim mať prístup hneď z úvodnej obrazovky. Okrem toho umožňuje Clusty aj prispôsobiť zobrazovanie výsledkov na vlastné potreby. Pokročilé vyhľadávanie obsahuje parametre: dotaz, zdroje, hostiteľ, jazyk, počet zhlukov, čas vyhľadávania, filtrovanie ofenzívneho obsahu. A teraz to najlepšie. Clusty podporuje pohodlnú prácu s výsledkami vyhľadávania. Pri každom zázname sú ikonky, ktoré majú rôzne funkcie: náhľad zdroja v rámci priamo vo výsledkoch, otvára nájdený zdroj v novom okne, zvýrazní zhluky (kontext), do ktorých nájdený výsledok patrí.

Prieskumové stroje: Answers

Answers vyhľadáva informácie na základe zadania kľúčových slov alebo otázky v prirodzenom jazyku. Pri zadávaní dotazu sa v okne pod políčkom na vyhľadávanie zobrazuje zoznam slov a ich rôznych kontextov. Ak si vyberiete dané kľúčové slovo z tohto zoznamu, zobrazia sa výsledky vo forme definícií, synoným, základných informácií, prekladu v rôznych jazykoch a dokonca aj výslovnosť. Ak sa dotaz nenachádza v spomínanom zozname, využije Answers na prieskum vo webe Google. Na konci sú použité zdroje, ktoré môžte hneď citovať vo zvolenom štýle. Okrem prvej metódy môže používateľ využiť adresár a prehľadávať jeho jednotlivé kategórie, popr. v nich ďalej vyhľadávať konkrétne kľúčové slová. Výskúšajte si stiahnuť 1-Click Answers TM . Je to aplikácia (pre Mac aj Windows), ktorá umožňuje vyhľadávať v Answers slová označené priamo v texte. Ďalšie výhody/nevýhody Answers odhaľte sami: Concise information in one click

Predmetové adresáre: BUBL Link

BUBL Link obsahuje zdroje, ktoré sú precízne usporiadané podľa DDC do 10 kategórií. V BUBL si môžeme prezrieť rozsiahly index predmetov usporiadaných abecedne. Okrem toho nám umožňuje nielen jednoduché, ale aj kombinované a pokročilé vyhľadávanie. Orientácia v predmetovom aresári je zjednušená abecednými zoznamami krajín a typov zdrojov, ku ktorým jednotlivé zdroje patria.

Vedecké informácie: DiVA

Diplomové práce, dizertačné práce a ďalšie plnotextové publikácie... víta na stránke DiVA . Je to jedinečný projekt, ktorý stojí na spolupráci špičkových škandinávskych univerzít. Archív udržiava Univerzitná knižnica v Uppsala a Centrum elektronického publikovania Uppsalskej univerzity. DiVA spolupracuje s OAI (Open Archive Iniciative) a podporuje zásady dostupnosti W3C. Vyhľadávať je možné pomocou formulára vo všetkých poliach identifikačných údajov záznamov a aj pomocou zadania kľúčových slov v prieskumovom stroji. Milovníci severských jazykov a vedy si prídu na svoje. Pre ostatných je to dobrá inšpirácia.

Prieskumové stroje: Ask Jeeves

Ask umožňuje klásť otázky v prirodzenom jazyku. Z otázky ďalej odvodí kľúčové slová, podľa ktorých vyhľadáva obsah. Analogicky sa dá využiť ako ostatné prieskumové stroje na vyhľadávanie rôznorodého obsahu (web, obrázky, noviny, lokálne informácie, mapy a pod.). Používateľ si môže vybrať z hlavnej stránky aj ďalšie nástroje na vyhľadávanie (napr. blogov, obsahu mobilov, informácií o burze, slovník, ...). Za zmienku stojí aj personalizované rozhranie - MyJeeves. Jednoduchšie a intuitívnejšie vyhľadávanie sľubuje " smart search ". V pokročilom vyhľadávaní je možné nastaviť parametre na prieskum pomocou boolovej logiky, umiestnenie hľadaných kľúčových slov, jazyk, doménu, región a čas.

Prieskumové stroje: Alltheweb

Alltheweb pracuje s databázou predmetového adresára Yahoo a umožňuje využiť nastavenie preferencií a pokročilé vyhľadávanie (boolova logika, jazyk, doména, formát, čas, zobrazenie výsledkov, filter nevhodného obsahu ). Okrem web stránok zabezpečuje prieskum aj v novinách, obrázkoch, vyhľadáva video a audio.

Predmetové adresáre: About

About.com založil Scott Kurnit v roku 1997 s cieľom naplniť myšlienku, že ľudia sú najlepšími sprievodcami v priestore internetu. About zamestnáva takmer 500 ľudí z 20 krajín sveta. Umožňuje vyhľadávať zdroje v 24 kategóriách, ktoré sú ďalej hlbšie štruktúrované. Jednotlivé témy sú usporiadané v abecednom registri. V predmetovom adresári sa dá využiť aj jednoduché vyhľadávani e. Dodávanie nejaktuálnejšieho obsahu umožňuje RSS.

Prieskumové stroje: myway

no banners, no pop-pups, no kidding My Way má pekný, čistý a reklamou nezaťažený dizajn. Dá sa personalizovať a integruje viacero vyhľadávacích služieb: Google, Yahoo, AskJeeves a Looksmart. Umožňuje vyhľadávať vo webe, obrázkoch a novinkách, tiež nastavenie jazykových preferencií. Formulár na pokročilé vyhľadávanie tu absentuje. My Way predmetový adresár obsahuje 15 hlavných kategórií. Najväčším benefitom je možnosť prelinkovať My Way so službami, ktoré má používateľ na rôznych miestach (e-mail, portfóliá, chaty, diskusné skupiny). Pri vyhľadávaní sa výsledky zobrazujú v zjednotenom formáte zo všetkych spomínaných služieb, stačí sa medzi nimi preklikávať pomocou hornej lišty a nemusíte chodiť na ich stránky osobitne. V rámci výsledkov z rôznych nástrojov sa dajú využiť funkčné parametre, ktoré ponúkajú. Otestujte My Way:

Prieskumové stroje: Mooter

Mooter podporuje zhlukovanie, ktorého výstup vizualizuje vo forme sietí. To umožňuje lepšie pochopiť vzťahy medzi hľadaným problémom a kontextom. Škoda, že nevizualizuje aj vzťahy medzi jednotlivými zhlukmi. Výsledky možno zobraziť postupne alebo naraz. V každom zázname sú vždy uvedené súvisiace zhluky, ktoré by mohli byť relevantné pre používateľa.

Prieskumové stroje: Lycos

Lycos - priekopník medzi prieskumovými strojmi (existuje už od roku 1994). Dá sa v ňom vyhľadávať pomocou jednoduchého a pokročilého vyhľadávania ( jazyk, doména, oblasť, dátum ). Zdroje sú usporiadané do 7 kategórií - web, ľudia, žlté stránky, produkty, obrázky a audio, diskusie, noviny).

Prieskumové stroje: Hotbot

Hotbot sprístupňuje zdroje z databáz dvoch prieskumových strojov: AskJeeves a Google. Nemusíte teda chodiť na ich rozhrania osobitne, stači ak ste na stránke Hotbot-u. Preferencie filtrovania sú rovnaké ako u AskJeeves. Je možné prispôsobiť si zobrazovanie výsledkov a aj vzhľad rozhrania. Položky rozhrania pokročilého vyhľadávanie sa dajú prepínať medzi AskJeeves a Google.

Predmetové adresáre: Yahoo

Yahoo je jeden z najznámejších a najviac využívaných adresárov. Je charakteristický prepracovaným formulárom na pokročilé vyhľadávanie (boolova logika, čas, doména, formát, filtrovanie nevhodného obsahu, krajina, jazyk, zobrazenie výsledkov). Zaujímavosťou je obmedzenie vyhľadávania na zdroje s licenciou Creative Commons (cc).Ďalšou vyníkajúcou službou je možnosť personalizovať vyhľadávanie . Yahoo pozostáva z 15 hlavných kategórií. Najaktuálnejšie informácie o zdrojoch v konkrétnych kategóriách sú používateľovi dodávané pomocou technológie RSS.

Predmetové adresáre: Open Directory

Open Directory je najrozsiahlejší ľuďmi spravovaný predmetový adresár. Funguje na báze dobrovoľníkov (k dnešnému dňu takmer 71 000), ktorí pravidelne pridávajú zdroje do konkrétnych kategórií. Adresár zahŕňa 16 hlavných kategórií, ktoré sa dajú ďalej prezerať alebo v nich vyhľadávať prostredníctvom jednoduchého a pokročilého vyhľadávania. Pokročilé vyhľadávanie sa obmedzuje iba na určenie konkrétnej kategórie a používateľa (v prípade stránok určených pre deti a mládež).

Predmetové adresáre: LookSmart

LookSmart poskytuje vertikálne vyhľadávanie v 13 kategóriách a vyhľadávací stroj podporujúci jednoduché vyhľadávanie. Adresár sprístupňuje zdroje usporiadané do kanálov - všetko, články, spoločne využívané stránky, web, noviny. LookSmart je prepojený na Furl, známe "social bookmarking" rozhranie na prácu s obľúbenými zdrojmi (záložkami).

Google

Google je najintenzívnejšie oceňovaný a najviac využívaný prieskumový stroj, ktorý ponúka nespočetné množstvo nadstavbových služieb a aj personalizované rozhranie.

Google Directory

Google Directory je známy predmetový adresár triedený do 16 hlavných kategórií. Používateľ môže obmedziť výsledky definovaním preferencií (jazyk, filtrovanie zakázaného obsahu, počet výsledkov na stranu). Pri prezeraní kategórií, subkategórií máme za názvom každej položky počet zdrojov. V rámci kategórií vyhľadávame pomocou jednoduchého vyhľadávania.