Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu november, 2005

Prieskumové stroje: Ask Jeeves

Ask umožňuje klásť otázky v prirodzenom jazyku. Z otázky ďalej odvodí kľúčové slová, podľa ktorých vyhľadáva obsah. Analogicky sa dá využiť ako ostatné prieskumové stroje na vyhľadávanie rôznorodého obsahu (web, obrázky, noviny, lokálne informácie, mapy a pod.). Používateľ si môže vybrať z hlavnej stránky aj ďalšie nástroje na vyhľadávanie (napr. blogov, obsahu mobilov, informácií o burze, slovník, ...). Za zmienku stojí aj personalizované rozhranie - MyJeeves. Jednoduchšie a intuitívnejšie vyhľadávanie sľubuje " smart search ". V pokročilom vyhľadávaní je možné nastaviť parametre na prieskum pomocou boolovej logiky, umiestnenie hľadaných kľúčových slov, jazyk, doménu, región a čas.

Prieskumové stroje: Alltheweb

Alltheweb pracuje s databázou predmetového adresára Yahoo a umožňuje využiť nastavenie preferencií a pokročilé vyhľadávanie (boolova logika, jazyk, doména, formát, čas, zobrazenie výsledkov, filter nevhodného obsahu ). Okrem web stránok zabezpečuje prieskum aj v novinách, obrázkoch, vyhľadáva video a audio.

Predmetové adresáre: About

About.com založil Scott Kurnit v roku 1997 s cieľom naplniť myšlienku, že ľudia sú najlepšími sprievodcami v priestore internetu. About zamestnáva takmer 500 ľudí z 20 krajín sveta. Umožňuje vyhľadávať zdroje v 24 kategóriách, ktoré sú ďalej hlbšie štruktúrované. Jednotlivé témy sú usporiadané v abecednom registri. V predmetovom adresári sa dá využiť aj jednoduché vyhľadávani e. Dodávanie nejaktuálnejšieho obsahu umožňuje RSS.

Prieskumové stroje: myway

no banners, no pop-pups, no kidding My Way má pekný, čistý a reklamou nezaťažený dizajn. Dá sa personalizovať a integruje viacero vyhľadávacích služieb: Google, Yahoo, AskJeeves a Looksmart. Umožňuje vyhľadávať vo webe, obrázkoch a novinkách, tiež nastavenie jazykových preferencií. Formulár na pokročilé vyhľadávanie tu absentuje. My Way predmetový adresár obsahuje 15 hlavných kategórií. Najväčším benefitom je možnosť prelinkovať My Way so službami, ktoré má používateľ na rôznych miestach (e-mail, portfóliá, chaty, diskusné skupiny). Pri vyhľadávaní sa výsledky zobrazujú v zjednotenom formáte zo všetkych spomínaných služieb, stačí sa medzi nimi preklikávať pomocou hornej lišty a nemusíte chodiť na ich stránky osobitne. V rámci výsledkov z rôznych nástrojov sa dajú využiť funkčné parametre, ktoré ponúkajú. Otestujte My Way:

Prieskumové stroje: Mooter

Mooter podporuje zhlukovanie, ktorého výstup vizualizuje vo forme sietí. To umožňuje lepšie pochopiť vzťahy medzi hľadaným problémom a kontextom. Škoda, že nevizualizuje aj vzťahy medzi jednotlivými zhlukmi. Výsledky možno zobraziť postupne alebo naraz. V každom zázname sú vždy uvedené súvisiace zhluky, ktoré by mohli byť relevantné pre používateľa.

Prieskumové stroje: Lycos

Lycos - priekopník medzi prieskumovými strojmi (existuje už od roku 1994). Dá sa v ňom vyhľadávať pomocou jednoduchého a pokročilého vyhľadávania ( jazyk, doména, oblasť, dátum ). Zdroje sú usporiadané do 7 kategórií - web, ľudia, žlté stránky, produkty, obrázky a audio, diskusie, noviny).

Prieskumové stroje: Hotbot

Hotbot sprístupňuje zdroje z databáz dvoch prieskumových strojov: AskJeeves a Google. Nemusíte teda chodiť na ich rozhrania osobitne, stači ak ste na stránke Hotbot-u. Preferencie filtrovania sú rovnaké ako u AskJeeves. Je možné prispôsobiť si zobrazovanie výsledkov a aj vzhľad rozhrania. Položky rozhrania pokročilého vyhľadávanie sa dajú prepínať medzi AskJeeves a Google.