Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu január, 2006

Metaprieskumové stroje: Ujiko

už na prvý pohľad vyzerá inak... Ujiko je novší (meta)prieskumový stroj z dieľne KartOO, ktorý podporuje vizualizáciu informácií. Integruje aj Yahoo technológiu, čo rozširuje pôvodné možnosti. Hracia konzola, ktorá slúži na vyhľadávanie tu nie je len tak náhodou - používateľ zbiera body za navštívenie nových stránok a po každých 10 sa funkcie Ujika zdokonaľujú (dostáva sa na vyšší level). Hneď v úvode si môžte vybrať z viacerých jazykových mutácií: anglická (britská, americká), francúzska a nemecká. Na základe formulovania dotazu vo forme kľúčových slov a odoslania požiadavky sa na konzole zobrazia zdroje, ktoré prieskumový stroj vyhľadal. Formát zdroja je graficky odlíšený. V jadre konzoly je umiestnená stručná anotácia stránky, na ktorej stojíte kurzorom myši. V strede konzoly na vyhľadávanie ja zobrazený zoznam kontextových slov, ktoré súvisia s dotazom. Prieskumový stroj podporuje vizualizáciu týchto slov v súvislosti so stránkami zobrazenými ako výsledky vyhľadávania. Napr. vyhľa

Metaprieskumové stroje: Turbo10

metaprieskumový stroj, ktorý vyhľadáva informácie v hlbokom webe. Indexuje zdroje z databáz cca 800 strojov. Do zoznamu nástrojov Turbo10 si môžte pridať ľubovoľné zdroje. Na výstupe je zoznam nájdených zdrojov spolu s ich lokáciou. Výsledky vyhľadávania možno upresniť pomocou súvisiacich kľúčových slov (zhlukov). Počet vyhľadaných výsledkov je v porovnaní s inými nástrojmi omnoho nižší. Napr. po zadaní dotazu "usability" Turbo10 (bez pridania vlastných prieskumových strojov) našiel 11 výsledkov, zatiaľ čo Google 73 200 000.

Vedecké informácie: Academic Info

Academic Info pokrýva jednotlivé vedné odbory (15). Vyhľadávanie je zjednodušené indexom, kde je abecedný zoznam tém a jednoduchým vyhľadávaním s využitím operátorov boolovej logiky (AND, OR, NOT).

DOAJ - adresár voľne dostupných časopisov

Vďaka adresáru DOAJ ostane obsah vašej peňaženky nedotknutý. Sprístupňuje články z vedeckých časopisov vo viacerých svetových jazykov úplne zadarmo. Časopisy sú pred zaradením do adresára precízne verifikované odborníkmi. Nástroje na vyhľadávanie zjednodušujú prácu so zdrojmi v adresári. Na úvodnej obrazovke je zoznam časopisov usporiadaných abecedne podľa názvu a vednej oblasti. V DOAJ sa dá vyhľadávať pomocou zadania kľúčových slov. Môžete využiť aj vyhľadávanie v plných textoch článkov. Záznamy nájdených časopisov obsahujú identifikačné údaje a odkaz na periodikum, ale aj linky na predmetové oblasti. V rubrike „ New Titles “ nájdete zoznam časopisov pridaných za posledný mesiac. Ak chcete zviditeľniť a zaregistrovať slovenské voľne dostupné elektronické časopisy, neváhajte a vyplňte formulár , ktorý nájdete na hlavnej stránke.

Ste koders?

koders slúži na vyhľadávanie open source kódov. Na stránke prieskumového stroja sa dá nastaviť konkrétny programovací jazyk a licencia. Vo vyhľadaných výsledkoch je zoznam nájdených projektov, spolu s odkazmi na kódy. Priamo v kóde aplikácie je farebne zvýraznený hľadaný reťazec. Prácu zjednodušuje plugin, ktorý umožňuje vyhľadávať fragmenty programov priamo z editora. Technológia SmartSearch odporúča vhodné kódovanie na pozadí a umožňuje vyhľadávať kódy v rôznych projektoch. Nájdený kód použijete a ušetríte tým svoj drahocenný čas.

Folksonómie: Rollyo

Rollyo je špeciálny nástroj na vytváranie personalizovaného prieskumového stroja, ktorý podporuje Yahoo! technológiu. Pomocou Rollya si môžte vytvoriť svoju "roládu" (roll) so zoznamom liniek, ktoré najradšej a najčastejšie využívate, roláde pridelíte názov (kategóriu, napr. information science) a tagy, pomocou ktorých vašu roládu iní "rolleri" nájdu jednoduchšie. Okrem toho, že sa potom dá využiť pre vlastné potreby na simultánny prieskum v daných zdrojoch, môžu ju využiť aj iný používatelia Rollya, ktorí sa zaujímajú o podobné problémy. Vaše linky si môžu ostatní uložiť do svojej rolády alebo do záložiek. Odkazy na relevanntné zdroje sa vyhľadávajú v roládach podľa kľúčových slov, URL alebo v kategóriách. Rollyo podporuje rôzne nástroje . Môžte si tu importovať svoje záložky a spoločne využívať informácie o konkrétnej téme. Skúste si zrolovať svoju roládu alebo vyhľadávať cez Rollyo.

Codase - špeciálne pre vývojárov

Beta verzia Codase prehľadáva 250 miliónov riadkov kódov v jazykoch C, C++ a Java. Vyhľadávanie možte realizovať pomocou nastavenia konkrétnych parametrov a technológie SmartQuery. Medzi voliteľné parametre patria volanie metódy, definícia metódy, definícia triedy, pole triedy, premenná, odkaz na pole a text. Prieskumový stroj po zadaní dotazu odporúča súvisiace dotazy a zvýrazní hľadaný dotaz v kóde. Rozhrania na programovanie aplikácií je možné vyhľadávať podľa platformy: Linux/Unix, Windows a Java alebo podľa programovacích jazykov. V rámci týchto kategórií sú usporiadané abecedne. Na stránke Codase môžte zaregistrovať svoj projekt pomocou formulára . Na vývoji prieskumového stroja sa naďalej intenzívne pracuje. Jedným z cieľov je postupne doplniť zoznam programovacích jazykov o Visual Basic, Visual Basic .NET, Fortran, JavaScript, JSP, ASP, ASPX, PHP a Perl.

Infomine - veda v hrsti

Infomine je špičkový zdroj informácií, ktorý pokrýva rozmanité vedecké disciplíny. Obsahuje rôzne typy odborných dokumentov priebežne dopĺňané expertmi pre konkrétne oblasti. Expertmi dodávaný obsah predstavuje asi 25% databázy, ostatné dodáva automatizovane crawler. Ako vyhľadávať v Infomine? Môžete si vybrať konkrétnu disciplínu a vyplniť formulár, ktorý obsahuje nastaviteľné možnosti a výber spôsobu zobrazenia výsledkov. Ďalej je možné určiť predmetové heslá, kľúčové slová a ďalšie indexy. V zozname výsledkov sa dá veľmi jednoducho orientovať. Sú prehľadne usporiadané a označené ikonami. Tieto ikony označujú zdroje pridané expertmi, robotom (crawlerom) a platené informácie. K jednotlivým výsledkom môžete pripojiť komentár. Infomine sprístupňuje aj zoznam odkazov na referenčné zdroje a užitoč ný formulár na vyhľadávanie v ďalších vyhľadávacích nástrojoch (napr. Google, Alltheweb, Vivisimo, Bubl atď.). pošli do vybrali.sme.sk

Metaprieskumové stroje: KartOO

KartOO vizualizuje výsledky vyhľadávania vo forme máp. Mapy reprezentujú sémantické siete a odrážajú asociatívne vzťahy. Takáto reprezentácia výsledkov je z hľadiska kognície veľmi výhodná, pretože umožňuje lepšie pochopiť vzťahy medzi zdrojmi a pojmami v priestore. Systém podporuje kontextualizáciu, pomocou ktorej môže vyhľadávať podobné zdroje alebo vnárať sa do hlbších úrovní konceptuálnych priestorov. KartOO, konkrétne expertné rozhranie, umožňuje personalizáciu, a tým modelovanie používateľa. Používateľ má možnosť optimalizovať informačný prieskum na základe výberu databáz prieskumových strojov, prípadne nechať systém, aby sa správal autonómne podľa profilu, ktorý si vytvoril o používateľovi. Po uložení výsledkov je vytváraná história vyhľadávania vo forme grafu. Agent automaticky sleduje zmeny vo vyhľadaných výsledkoch. Výsledky sú zasielané používateľovi elektronickou poštou. KartOO generuje anotácie zdrojov, čím zjednodušuje proces vyhľadávania, ale aj podporuje tvorivosť použ

Metaprieskumové stroje: Dogpile

Dogpile vyhľadáva v databázach šiestich nástrojov: Google, Yahoo, MSN, Ask, LookSmart a About. Tento metaprieskumový stroj "vyňuchá" informácie na webe, obrázky, audio, video, noviny a fakty zo žltých/bielych stránok. V pokročilom vyhľadávaní neprekvapí nič nové: definovanie dotazu, dátum, doména, filtrovanie nevhodného obsahu (3 stupne: žiadne, mierne, úplné), jazyk . V preferenciách sa okrem posledných dvoch funkcií dá nastaviť aj zvýraznenie hľadaného dotazu, ukladanie histórie vyhľadávania a počet zobrazených výsledkov vyhľadávania. Vedľa zoznamu výsledkov je ponuka súvisiacich dotazov. Veľmi šikovne je tu riešené zobrazovanie výsledkov osobitne z jednotlivých strojov a adresárov. Otvárajú sa v osobitných oknách na jednej obrazovke a dá sa s nimi ďalej manipulovať. Jednotlivé okná možno zväčšovať/zmenšovať a zvýrazniť v nich jedinečné výsledky, ktoré žiadny iný nástroj nevyhľadal. Zoznam výsledkov sumarizovaných zo všetkých nástrojov naraz je vždy k dispozícii v ľave

Folksonómie: Technorati

Technorati slúži na tagovanie, popis, spoločné využívanie a vyhľadávanie blogov. Po vytvorení konta je možné svoj blog zaregistrovať. Súčasťou procesu je vytváranie tagov a popisu, ktoré zodpovedajú obsahu blogu. Technorati následne využije tagy, kľúčové slová a URL blogu ako kritériá na vyhľadávanie. Najaktívnejšie kategórie sú zobrazené ako najväčšie. Zaujímavou funkciou je možnosť vytvorenia zoznamu priebežne monitorovaných a aktualizovaných dotazov (watchlist). Technorati uchováva databázu profilov používateľov spolu s odkazmi na ich blogy a tagy.