Preskočiť na hlavný obsah

Príspevky

Zobrazujú sa príspevky z dátumu december, 2005

Vedecké informácie: Academic Directories

Academic Directories (adresár akademických zdrojov) bol súčasťou projektu dištančného vzdelávania AllLearn , v ktorom boli zapojené tri špičkové univerzity: Oxford, Stanford a Yale. Adresár obsahoval 19 kategórií, ktoré profilovali niektoré vedné odbory a 12 000 zdrojov. V súčasnosti je projekt ukončený a informácie možno vyhľadávať prostredníctvom stránok jednotlivých univerzít: Oxford University: http://wwww.conted.ox.ac.uk/alllearn/ Stanford University: http://continuingstudies.stanford.edu/ Yale University: http://www.aya.yale.edu/learning/

Vedecké informácie: Academic Index

Academic Index je metaprieskumový stroj, ktorý vyhľadáva informácie v odborných a informačnými profesionálmi overených zdrojoch (napr. RDN , Internet Scout Project , Virtual Learning Resources Center ). Z úvodnej stránky si zvolte oblasť, ktorá vás zaujíma: periodiká, biografia, literatúra, veda a technológie, spoločenské vedy, história. Potom zadajte kľúčové slovo a vyberte si, či chcete vyhľadávať frázu alebo všetky slová. Výsledky sa zobrazujú podľa relevancie, v každom zázname je uvedená lokácia databázy nájdeného zdroja. Academic Index vytvára zoznam fráz (zhlukov), pomocou ktorých upresníte výsledky vyhľadávania. Spôsob zobrazovania záznamov, čas a hĺbka vyhľadávania sa nastavuje až z druhej obrazovky. To nie je jediný problém, ktorý sa ukazuje na úrovni navigácie. Ak vás výsledky neuspokojujú, kliknite na link na úvodnej stránke More reference tools , ktorý podporuje simultánny prieskum v štyroch vybraných nástrojoch na vyhľadávanie.

Inteligentní agenti: ProFusion

Dnes si na stránke ProFusion prečítate odkaz: The ProFusion.com search engine is down and will not be in operation any longer . We appreciate the support of the many loyal users of ProFusion over the many years of its operation. Thank you! -The Profusion Team Škoda! Pozrime sa na Profusion zblízka aspoň v retrospektíve: ProFusion vizualizoval proces vyhľadávania v databázach prieskumových strojov, predmetových adresárov a iných zdrojoch. ProFusion podporoval pokročilé vyhľadávanie a personalizáciu. Po vytvorení konta sa vám otvorili omnoho širšie možnosti: notifikácia o posledných aktualizáciách na vybraných stránkach, ukladanie výsledkov vyhľadávania, sledovanie zmien vo výsledkoch a notifikácia používateľa. Správy o nájdených modifikáciách boli zasielané elektronickou poštou do schránky používateľa. Agent vytváral model používateľa a tým umožňoval vyššiu kvalitu vyhľadávania. Okrem týchto "inteligentných" vymožeností umožňoval jednoduché a pokročilé vyhľadávanie pomoc

Inteligentní agenti: Strategic Finder

Technická špecifikácia: firma: Digimind licencia: shareware OS: Windows XP prehliadač: Internet Explorer 4.0 veľkosť: 2,1 MB Strategic Finder (SF) slúži na informačný prieskum v oblasti competitive intelligence. Agent manipuluje s najväčším počtom databáz a umožňuje prieskum v priestore neviditeľného webu. Na stránke SF je možné stiahnuť si pluginy rôznych informačných zdrojov. Okrem toho, že si „zapamätá“ vyhľadané výsledky, pracuje so slovníkom synoným. Používateľ si pomocou aplikácie vytvára vlastné kategórie a môže si naplánovať vyhľadávanie. Plánované vyhľadávanie vyžaduje definovanie času a miesta vyhľadávania. Ostatné procesy spojené s touto funkciou agent realizuje autonómne. Systém monitoruje zmeny na stránkach označených v zozname vyhľadávaných zdrojov. So zdrojmi ďalej agent pracuje tak, že z nich vytvára vysokokvalitné extrakty a označuje hľadané kľúčové slová na nájdenej stránke. Systémom vytvorený informačný produkt je neoceniteľnou pomôckou informačného profesionála. Po

Inteligentní agenti: Copernic

Technická špecifikácia: firma: Copernic Technologies licencia: shareware OS: Windows 2000, 95, 98, Me, NT, XP veľkosť: 7,5 MB Copernic je učiaci sa agent, ktorý využíva predošlé vstupy používateľa a autonómne generuje potrebné postupy. Jedným z najsilnejších nástrojov je schopnosť agenta realizovať informačnú analýzu. Výsledným produktom je okrem zoznamu najfrekventovanejších kľúčových slov v obsahu zdroja aj anotácia, ktorá vo väčšine prípadov zrozumiteľne reprezentuje obsah informačného zdroja. Navyše agent zosumarizuje obsah stránky a vygeneruje abstrakt. Ďalším sofistikovaným nástrojom je automatické zaraďovanie zdrojov do kategórií, ktoré sú dané vopred; je možné, aby si používateľ systému vytvoril aj vlastné kategórie (adresáre, podadresáre). Copernic monitoruje a indexuje najnovšie stránky (resp. zmeny na stránkach), ktoré sú relevantné pre používateľa. Z hľadiska potrieb informačného profesionála agent spĺňa všetky predpoklady pre prácu so zdrojmi webového prostredia. Nesmiern

Metaprieskumové stroje: Clusty

Clusty je nástroj, ktorý podporuje zhlukovanie a využíva technológiu Vivisimo. Používateľ si môže vybrať zobrazenie zhlukov podľa tém, zdrojov (databáz), URL. Pomocou + rozbalíte podkategórie zhlukov umiestené v ľavej lište. Web, noviny, obrázky, nákupy, wikipedia, blogy, zamestnanie a ešte viac... hlavné kategórie vyhľadávania sa dajú kustomizovať. Vyberte si ďalšie nástroje na vyhľadávanie a zdroje, budete k nim mať prístup hneď z úvodnej obrazovky. Okrem toho umožňuje Clusty aj prispôsobiť zobrazovanie výsledkov na vlastné potreby. Pokročilé vyhľadávanie obsahuje parametre: dotaz, zdroje, hostiteľ, jazyk, počet zhlukov, čas vyhľadávania, filtrovanie ofenzívneho obsahu. A teraz to najlepšie. Clusty podporuje pohodlnú prácu s výsledkami vyhľadávania. Pri každom zázname sú ikonky, ktoré majú rôzne funkcie: náhľad zdroja v rámci priamo vo výsledkoch, otvára nájdený zdroj v novom okne, zvýrazní zhluky (kontext), do ktorých nájdený výsledok patrí.

Prieskumové stroje: Answers

Answers vyhľadáva informácie na základe zadania kľúčových slov alebo otázky v prirodzenom jazyku. Pri zadávaní dotazu sa v okne pod políčkom na vyhľadávanie zobrazuje zoznam slov a ich rôznych kontextov. Ak si vyberiete dané kľúčové slovo z tohto zoznamu, zobrazia sa výsledky vo forme definícií, synoným, základných informácií, prekladu v rôznych jazykoch a dokonca aj výslovnosť. Ak sa dotaz nenachádza v spomínanom zozname, využije Answers na prieskum vo webe Google. Na konci sú použité zdroje, ktoré môžte hneď citovať vo zvolenom štýle. Okrem prvej metódy môže používateľ využiť adresár a prehľadávať jeho jednotlivé kategórie, popr. v nich ďalej vyhľadávať konkrétne kľúčové slová. Výskúšajte si stiahnuť 1-Click Answers TM . Je to aplikácia (pre Mac aj Windows), ktorá umožňuje vyhľadávať v Answers slová označené priamo v texte. Ďalšie výhody/nevýhody Answers odhaľte sami: Concise information in one click

Predmetové adresáre: BUBL Link

BUBL Link obsahuje zdroje, ktoré sú precízne usporiadané podľa DDC do 10 kategórií. V BUBL si môžeme prezrieť rozsiahly index predmetov usporiadaných abecedne. Okrem toho nám umožňuje nielen jednoduché, ale aj kombinované a pokročilé vyhľadávanie. Orientácia v predmetovom aresári je zjednušená abecednými zoznamami krajín a typov zdrojov, ku ktorým jednotlivé zdroje patria.

Vedecké informácie: DiVA

Diplomové práce, dizertačné práce a ďalšie plnotextové publikácie... víta na stránke DiVA . Je to jedinečný projekt, ktorý stojí na spolupráci špičkových škandinávskych univerzít. Archív udržiava Univerzitná knižnica v Uppsala a Centrum elektronického publikovania Uppsalskej univerzity. DiVA spolupracuje s OAI (Open Archive Iniciative) a podporuje zásady dostupnosti W3C. Vyhľadávať je možné pomocou formulára vo všetkých poliach identifikačných údajov záznamov a aj pomocou zadania kľúčových slov v prieskumovom stroji. Milovníci severských jazykov a vedy si prídu na svoje. Pre ostatných je to dobrá inšpirácia.